การใช้งานเครื่องชั่งอย่างถูกวิธิ และสาเหตุที่ทำให้เครื่องชั่งชำรุดเสียหาย

การใช้งานเครื่องชั่งอย่างถูกวิธิ

 1. โต๊ะสำหรับวางเครื่องชั่งจะต้องมั่นคงแข็งแรงไม่สั่นไม่แอ่นตัว
 2. เครื่องชั่งจะต้องตั้งระดับลูกน้ำเพื่อให้เครื่องชั่งสมดุล
 3. ขาของเครื่องชั่งทุกขาจะต้องตั้งบนพื้นตลอดเวลา
 4. เปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 30 นาทีก่อนใช้งานเพื่อเป็นการ Warm เครื่อง
 5. การชั่งน้ำหนักต้องวางสิ่งที่ต้องการชั่งตรงกลางจานชั่ง
 6. ควรรีบนำสิ่งของที่ชั่งออกจากจานชั่งเมื่อชั่งเสร็จแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นภายในเครื่องชั่ง และ Load Cell ล้า
 7. อุณหภูมิภายในห้องเครื่องชั่งควรคงที่ เนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 1 องศาจะทำให้เครื่องชั่งอ่านค่าผิดไป 1-2 ส่วนในล้านส่วน และไม่ควรชั่งของที่ร้อน
 8. ความชื้นสัมพัทธ์ในห้องเครื่องชั่งควรอยู่ระหว่าง 45-60% ไม่อ่านค่าน้ำหนักถ้ามีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำกว่า 20% และสูงกว่า 80%
 9. ป้องกันกระแสลมจากเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องมือที่ทำให้เกิดกระแสลม ซึ่งจะรบกวนการชั่ง
 10. การชั่งน้ำหนักควรชั่งในช่วง 1/3 -2/3 ของค่าพิกัดสูงสุดของเครื่องชั่ง
 11. ไม่ควรชั่งน้ำหนักเกินค่าพิกัดสูงสุดของเครื่องชั่ง
 12. ห้ามชั่งสารเคมีหรือวัสดุต่าง ๆ บนจานชั่งโดยตรง
 13. ห้ามชั่งสารหรือวัสดุในขณะร้อน ต้องรอให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิห้องเสียก่อน
 14. วางเครื่องชั่งให้ห่างจากหน้าต่าง เพราะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อาจทำให้ค่าน้ำหนักไม่แม่นยำ
 15. ทำความสะอาดเครื่องชั่งหลังจากใช้งานเสร็จ

 

สาเหตุที่ทำให้เครื่องชั่งชำรุดเสียหาย

 1. เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติเป็นเวลาหลายปี
 2. สารเคมีหกลงในตัวเครื่อง
 3. เศษผงและวัสดุที่ชั่งตกหล่นลงไปในระบบของเครื่องชั่ง
 4. เกินจากการกระแทก ทำให้ระบบ Load Cell ได้รับความเสียหาย
 5. เกินจากระบบไฟ Over Load ทำให้ชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเครื่องเสียหาย
 6. การใช้งานผิดประเภท หรือไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อม

 

การตรวจสอบเครื่องชั่งก่อนการใช้งานประจำวัน

 1. จัดหาวัสดุควบคุมสำหรับใช้ตรวจสอบเครื่องชั่ง (เป็นวัสดุคงทน น้ำหนักคงที่ และใกล้เคียงกับน้ำหนักที่ชั่งเป็นประจำ)
 2. จัดทำข้อมูล (ชั่งน้ำหนักวัสดุควบคุม วันละ 3-5 ครั้ง จำนวน 20-25 วัน)
 3. คำนวณค่าเฉลี่ยและค่าพิสัย
 4. การสร้างแผนภูมิควบคุมการใช้งานเครื่องชั่ง

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : นายสมบูรณ์ มั่นความดี สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

Visitors: 211,843