การเลือกใช้เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ในการเลือกเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ควรพิจารณาดังนี้

1. ค่าน้ำหนักที่่ต้องการในการชั่งน้ำหนัก หรือความสามารถในการชั่งน้ำหนัก โดยทั่วไปดูจากน้ำหนักน้อยสุดและมากสุดที่เครื่องสามารถวัดได้ ในการพิจารณาเลือกซื้อควรดูจากปริมาณของหรือสิ่งที่ต้องการชั่งเป็นส่วนใหญ่ เช่น ต้องการชั่งน้ำหนักของสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 4 กิโลกรัม ควรเลือกเครื่องที่สามารถชั่งได้มากสุด 4 หรือ 5 กิโลกรัม เนื่องจากถ้าเลือกเครื่องชั่งที่มีขอบเขตในการชั่งกว้างมากจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครื่องชั่งน้ำหนักนั้นมีราคาสูงเกินความจำเป็น หรือ หากเลือกเครื่องชั่งที่มีความสามารถสูงสุดในการชั่งน้อยกว่าปริมาณของหรือสิ่งที่ต้องการช่ั่ง จะทำให้เครื่องชั่งน้ำหนักพังเสียงหายได้

2. ความละเอียดในการแสดงผลหรือการชั่งน้ำหนัก พิจารณาจากน้ำหนักสิ่งของที่ต้องการชั่งน้ำหนัก แล้วเลือกเครื่องชั่งที่มีความละเอียดของน้ำหนักแต่ละขั้นอย่างที่่คุณต้องการ เช่น

  • ต้องการชั่งแป้งสาลี 120.5 กรัม ควรเลือกเครื่องชั่งที่มีความสามารถในการแสดงค่าได้ละเอียดเป็น 0.1 กรัม
  • ต้องการชั่งสารเคมี 15.150 กรัม ควรเลือกใช้เครื่องชั่งที่มีความสามารถในการแสดงค่าได้ละเอียดที่ 1 มิลลิกรัม

3. ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้น้ำหนักที่ได้มีความถูกต้องมากหรือน้อย พิจารณาจากค่า linearity และค่าความคลาดเคลื่อน เช่น +/- 10 กรัม หมายถึงน้ำหนักที่ชั่งได้ 300 กรัม แต่น้ำหนักจริงๆ อาจอยู่ในช่วง 290 – 310 กรัม นอกจากนี้สภาวะในการชั่งน้ำหนักยังส่งผลต่อความแม่นยำของน้ำหนักอีกด้วย เช่น การเกิดแรงสั่นสะเทือนของพื้นที่ที่วางเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือแม้แต่ลมจากเครื่องปรับอากาศที่พัดผ่านเครื่องชั่งก็ก่อให้เกิดความไม่เที่ยงตรงแม่นยำได้

4. น้ำหนักเริ่มต้นเป็นศูนย์ (Tare) หรือการลบน้ำหนักภาชนะที่ใส่ก่อนบรรจุของที่ต้องการชั่งน้ำหนัก ในการใช้ปุ่ม tare หลังจากวางภาชนะที่ใช้บรรจุของที่จะทำการชั่งน้ำหนัก จะทำให้ผู้ใช้งานเริ่มต้นน้ำหนักของเครื่องชั่งจากศูนย์โดยหักลบน้ำหนักของภาชนะบรรจุ เช่น กล่อง ตะกร้า ลังไม้  หรือถุงพลาสติก เพื่อให้ได้ค่าที่แท้จริงของน้ำหนักที่ต้องการทราบค่า โดยทั่วไปฟังค์ชั่นนี้ไม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการชั่งของเครื่อง ตัวอย่างเช่น

  • คุณใช้เครื่องชั่งที่มีความสามารถในการชั่งมากสุดที่ 200 กรัม จากนั้นวางจานซึ่งหนัก 5 กรัมลงไป แล้ว tare เพื่อให้ได้ค่าเริ่มต้นเท่ากับศูนย์ คุณจะสามารถชั่งของได้มากที่สุดอีก 195 กรัมเท่านั้น โปรดจำไว้ว่าการชั่งของที่มีน้ำหนักมากกว่าความสามารถของเครื่องชั่งนั้น อาจทำให้เกิดความไม่แม่นยำและตัวเครื่องชั่งอาจพังเสียหายได้

5. หน่วยการชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลส่วนใหญ่สามารถอ่านค่าได้ที่หน่วยกรัม หรือเครื่องชั่งดิจิตอลบางแบบสามารถเปลี่ยนหน่วยเป็น ออนซ์ ปอนด์ และนิวตันส์ ในห้องปฏิบัติการนั้นมักใช้เครื่องชั่งหน่วยกรัมหรือมิลลิกรัมในการอ่านค่า หรือทางฟิสิกส์มักอ่านค่าเป็นนิวตันส์ สำหรับเครื่องชั่งในห้องน้ำมักอ่านค่าเป็นหน่วยออนซ์ ปอนด์ หรือกิโลกรัม

Visitors: 211,843