Services | บริการ

   ปรึกษาเรา ส่งมาซ่อมที่เราที่เดียวจบ ซ่อมไม่ได้ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าเปิดเครื่อง เรามีทีมวิศวกรที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, แมคคานิกส์, นิวแมติกส์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เครื่องมือของท่าน ซึ่งจะตรวจสอบด้านอิเลคทรอนิกส์ช่วยดูเรื่องตรวจเช็ค Board Electronic,

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องมือด้านไฟฟ้า, ระบบการทำความเย็น, การทำงานของระบบแมคคานิกส์ต่างๆของเครื่องมือ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชุดควบคุมการทำงานของเครื่องมือด้านนิวแมติกส์

   การให้คำปรึกษาในการซ่อมบำรุงแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รวมถึงตามหลักการการออกแบบของแบรนด์ผู้ผลิต ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งมาให้ทางเราซ่อม จะเป็นยี่ห้อดัง เครื่องคุณภาพสูง ดังนั้นเราจึงเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่องานด้านบริการ

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 211,845