5 วิธีการป้องกันตนเองจาก ไวรัสโคโรนา

5 วิธีการป้องกันตนเองจาก "ไวรัสโคโรนา"

1. ถ้ามีแผนเดินทางไปยังประเทศที่เกิดโรคระบาด หากไม่จำเป็นควรเลื่อนการเดินทาง
2. สวมหน้ากากอนามัย และไม่อยู่ในสถานที่ที่คนหนาแน่น
3. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อน
5. ถ้ามีอาการไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ มีไข้และน้ำมูก ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สายด่วน โทร. 1422

ด้วยความปรารถนาดีจาก
บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 

Visitors: 211,843