งานสอบเทียบ (Calibration)

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 

Play Solution ให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) ทั้งภายในและภายนอกสถานที่

โดยภายในห้องปฎิบัติการ Play Solution มีการควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความดันบรรยากาศ อีกทั้งยังใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีความแม่นยำเที่ยงตรง พร้อมทั้งดำเนินงานสอบเทียบโดยพนักงานผู้ชำนาญงานสอบเทียบ และส่งเครื่องมือถึงมือลูกค้าตรงตามระยะเวลานัดหมาย 

 

สนใจขอใช้บริการ สามารถ Download เอกสาร "ใบประสงค์ขอใช้บริการ"

หรือติดต่อพนักงานการตลาดได้ที่ โทร. 02-011-0505, 063-880-6632 Email : info@playsotec.com

Visitors: 211,843