เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าและความชื้น (Ash Analyzers) - Precisa


  • Prepash_open.jpg
    prepASH 229 0.1mg ▪ 29 Samples ▪ Ash Analyzer (Macro-TGA) CHARACTERISTICS Capacity 120 Readability 0.1 Repeatability 1 g / 0.2 ‰ ▪ 10 g / 0.02 ‰ Crucibles 29 pcs. / 35 ml ...

  • Prepash_open (1).jpg
    prepASH 219 0.1mg ▪ 19 Samples ▪ Ash Analyzer (Macro-TGA) CHARACTERISTICS Capacity 120 Readability 0.1 Repeatability 1 g / 0.2 ‰ ▪ 10 g / 0.02 ‰ Crucibles 19 pcs. / 35 ml ...

  • Prepash_open.jpg
    prepASH 212 0.1mg ▪ 12 Samples ▪ Ash Analyzer (Macro-TGA) CHARACTERISTICS Capacity 120 Readability 0.1 Repeatability 1 g / 0.2 ‰ ▪ 10 g / 0.02 ‰ Crucibles 12 pcs. / 40 ml ...
Visitors: 155,975