เครื่องวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzers) - Precisa


 • Precisa_Moisture_Analyzers_365-EM_120.jpg
  EM 120-HR 0.1mg / 0.001% ▪ 124g ▪ Moisture Analyzer CHARACTERISTICS Capacity 124 g Readability 0.1 mg / 0.001 % Repeatability 1 g / 0.1% ▪ 10 g / 0.01 % Pan Size Ø 100 mm ...

 • Precisa_Moisture_Analyzers_330_XM_60.jpg
  XM 60-HR 0.1mg / 0.001% ▪ 124g ▪ Moisture Analyzer CHARACTERISTICS Capacity 124 g Readability 0.1 mg / 0.001 % Repeatability 1 g / 0.1% ▪ 10 g / 0.01 % Pan Size Ø 1...

 • Precisa_Moisture_Analyzers_330_XM_60 (1).jpg
  XM 60 1mg / 0.01% ▪ 124g ▪ Moisture Analyzer CHARACTERISTICS Capacity 124 g Readability 1 mg / 0.01 % Repeatability 1 g / 0.2 % ▪ 10 g / 0.02 % Pan Size Ø 100 mm Respons...

 • Precisa_Moisture_Analyzers_330_XM_60.jpg
  XM 66 1mg / 0.01% ▪ 310g ▪ Moisture Analyzer CHARACTERISTICS Capacity 310 g Readability 1 mg / 0.01 % Repeatability 1 g / 0.2 % ▪ 10 g / 0.02 % Pan Size Ø 100 mm Respons...

 • Precisa_Moisture_Analyzers_330_XM_60 (1).jpg
  XM 50 1mg / 0.01% ▪ 52g ▪ Moisture Analyzer CHARACTERISTICS Capacity 52 g Readability 1 mg / 0.01 % Repeatability 1 g / 0.5 % ▪ 10 g / 0.05 % Pan Size Ø 100 mm Response ...
Visitors: 156,279